Кәсіби таңдау кезеңінде Мақсат қою - Целеполагание на этапе профессионального выбора » «№5 Оқушылар үйі
Алматы қаласы Білім басқармасының
«№5 оқушылар үйі»
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Қабылдау бөлімі:
+7 (727) 245-65-65
Есепші бөлімі:
+7 (701) 245-65-65
Нашар көрушілер
нұсқасы
» » Кәсіби таңдау кезеңінде Мақсат қою - Целеполагание на этапе профессионального выбора
19
қазан
2019

Кәсіби таңдау кезеңінде Мақсат қою - Целеполагание на этапе профессионального выбора

Кәсіби таңдау кезеңінде мақсат қоюға, өз қызметін жоспарлауға және қажетті нәтижелерге қол жеткізуге байланысты мәселелер ерекше маңызды болады. Сіздің өмірлік күштеріңіз бен ресурстарыңызды сауатты инвестициялау табысқа және еңбекке қанағаттануға әкеледі. Тиімді мақсат қою және жоспарлау бойынша ұсыныстармен танысуды ұсынамыз. Мақсат қою бойынша ұсыныстар: 1. Тұтас қағазға жазу керек, өйткені бұл біздің мақсатымызды жүзеге асырудың алғашқы кезеңі. 2. Мақсаттар осы шақта және позитивті түрде жазылуы керек ("жоқ" бөлшегі жоқ) 3. Мақсаттарды барлық маңызды бөлшектермен тұжырымдау маңызды. Мақсат қоюда ұсақ-түйектер жоқ! (келесі жылы нақты не істегіңіз келеді, екі, үш ...жылдар? "Пішінін, түсін, өлшемін, қалаған күйін және т.б. нақтылаңыз.) Тұжырымдаманың дұрыстығы-бұл жүйенің (ұйымның) сапалық жаңа күйі ретінде қызмет нәтижесін тіркейтін сөздерді қолдану, ол үшін өзі қолға алынды қызметтің өзі (мысал, мәселені шешу-мәселені шешу, жобаны қорғау-жобаны 2020 жылдың маусымында сәтті қорғау).

        На этапе профессионального выбора особенно важными становятся вопросы, связанные с постановкой целей, планированием своей  деятельности и достижением желаемых  результатов. 
Грамотное инвестирование своих жизненных сил и ресурсов приведет к успеху и удовлетворенности трудом.  
Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по эффективному целеполаганию и планированию. Рекомендации по постановке целей:
1. Цель нужно писать на бумаге, потому что эта первая  стадия материализации нашей цели. 
2. Цели нужно писать в настоящем времени и в позитивном ключе (без частицы «НЕ»)
3.  Цели  важно  формулировать  со  всеми  важными  деталями.  В постановке  целей  мелочей  нет!  (что конкретно вы хотите достичь  в последующие год, два, три ...лет? "Конкретизируйте форму, цвет, размер, желаемое состояние и т.д.). Правильность  формулировки  заключается  в  использовании  слов, фиксирующих  результат деятельности как некое качественно новое состояние системы (организации), ради  которого предпринята  сама деятельность (пример, решить задачу – решение задачи, защитить проект – успешная защита проекта в июне 2020 года). 
Мақсаттар болуы керек: - позитивті (жақсылық өлшемін емес, жақсылық өлшемін көбейту); - нақты (әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын алғым келеді, Оки жағалауындағы ауылдан үй сатып алғым келеді, қаламыздағы ең керемет кәсіпкер болғым келеді, жақсы білім алғым келеді, үш сағат ішінде марафондық қашықтықты жүгіргім келеді және т. б.);
- шынайы, яғни өз мүмкіндіктерімен байланысты –физикалық, интеллектуалдық, қаржылық, жас және т. б. (егер әдеби қабілеттер болмаса, әдебиет саласындағы Нобель сыйлығы-мақсат шындыққа жанаспайды, егер Мен ешқашан жүгірмеген болсам, марафон қашықтығына шықпаған дұрыс); - уақыт шектеулі ("мақсат –бұл белгіленген мерзімге дейін орындалуы керек Арман").Мақсаттар ішкі ресурстармен қамтамасыз етілуі керек –сыртқы емес, қызығушылық, бейімділік, қабілет, кәсіби маңызды қасиеттер-ақша, байланыс, жағдай.Мамандық таңдау кезінде мынадай тармақтарды ескеру қажет: 1) басты мақсат(Кім болғым келеді, не істегім келеді, қандай болғым келеді); 2) жақын және алыс нақты мақсаттар тізбегі (үйірмелерде, секцияларда сабақ алу, болашақ мамандықпен, мүмкін оқу немесе жұмыс орнымен танысу); 3) мақсаттарға жетудің жолдары мен құралдары (білім мен білік, байланыс және ақша); 4) мақсаттарға қол жеткізудің сыртқы шарттары (оқу немесе жұмыс орнын таңдау, мүмкін болатын кедергілер және оларды еңсеру жолдары); 5) мақсаттарға қол жеткізудің ішкі шарттары (қабілеттер, ерік-жігер, денсаулық); 6) қосалқы нұсқалар және оларға қол жеткізу жолдары (бұл қосалқы парашют сияқты). Егер сіздің мақсатыңыз сіздің мүмкіндіктеріңіз бен қажеттіліктеріңізге сәйкес мамандық таңдау болса, өзіңізге келесі сұрақтарды қоюыңыз керек: -мен мектептегі үлгерімім мен зияткерлік қабілеттерімді, дағдыларымды ескере отырып, қандай білім деңгейіне (жоғары, арнаулы орта, курстар немесе басқа нәрсе) сене аламын; - маған жұмыс істеуге қызығушылық таныту үшін мамандықтың мазмұны қандай болуы керек; -менің еңбегім үшін қандай материалдық сыйақы алғым келеді-нақты ең төменгі жалақы;-мен қандай өмір салтын ұстанғым келеді: жұмысқа тек жұмыс уақытын ғана емес, жеке уақытты да бөлу керек болғанда –немесе бос уақыт, бұл отбасыма, достарыма және сүйікті ісіме көп уақыт беруге мүмкіндік береді; -мен үйдің жанында жұмыс істегім келеді немесе маған бәрібір.Егер келесі шарттар орындалса, таңдауды дұрыс деп санауға болады. Біріншіден, сізде бұл жұмыс үшін кәсіби маңызды қасиеттер жиынтығы болуы керек –интеллектуалды, физикалық, жеке. Екіншіден, бұл мамандық еңбек нарығында сұранысқа ие болуы керек. Үшіншіден, болашақ жұмыс ауыртпалық емес, қуаныш болуы керек.   
Цели должны быть:
-позитивными (умножающими меру добра, а не меру зла);  
-конкретными(хочу  получить  Нобелевскую  премию  в  области литературы, купить домик в деревне на берегу Оки, стать самым крутым бизнесменом  в  нашем городе,  хочу  получить  хорошее  образование, пробежать марафонскую дистанцию за три часа и т.д.);
-реалистичными,то  есть  соотнесенными  с  собственными возможностями –физическими,  интеллектуальными,  финансовыми, возрастными и т.д. (если нет литературных способностей, то Нобелевская премия в области литературы –цель нереалистичная, если никогда не бегал, то лучше не выходить на марафонскую дистанцию);
-ограниченными  во  времени(«цель –это  мечта,  которая  должна осуществится точно к назначенному сроку»).Цели должны быть обеспечены внутренними ресурсами –интересом, склонностями, способностями, профессионально важными качествами, а не внешними –деньги, связи, случай.При выборе профессии необходимо учесть следующие моменты:1)главная цель (кем хочу стать, чего хочу достичь, каким хочу быть);2)цепочка ближних и дальних конкретных целей (занятия в кружках, секциях, знакомство с будущей профессией, возможным местом учебы или работы);3)пути и средства достижения целей (знания и умения, связи и деньги);4)внешние условия достижения целей (выбор места учебы или работы, возможные препятствия и пути их преодоления);5)внутренние  условия  достижения  целей  (способности,  сила  воли, здоровье);6)запасные варианты и пути их достижения (это как запасной парашют).
Если  ваша  цель –выбор  профессии  в  соответствии  с  вашими возможностями  и  потребностями,  следует  задать  себе  следующие вопросы:
-на какой  уровень  образования  (высшее,  среднее  специальное, курсы  или  что-то  еще)  я  могу  рассчитывать,  учитывая  свою  школьную успеваемость и интеллектуальные возможности, умения;
-каким  должно  быть  содержание  профессии,  чтобы  мне  было интересно работать;
-какое материальное вознаграждение я хочу получить за свой труд –реальный минимум заработной платы;
-какой образ жизни я хочу вести: напряженный, когда приходится уделять работе не только рабочее, но и личное время –или свободный, позволяющий много времени отдавать семье, друзьям и любимому делу;
-хочу я работать рядом с домом, или мне это безразлично.Выбор можно считать правильным, если соблюдаются следующие условия. Во-первых, вы должны обладать набором профессионально важных для этой работы качеств –интеллектуальных, физических, личностных. Во-вторых, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда. В-третьих, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость. 


Прокомментировать
Введите код с картинки:* Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив